Interviews with Latin content creators (6): Alexius Cosanus

A brief note this week, introducing you to the superb work of Alexius Cosanus:

Magister latīnitātis sum in scholā classicā Vestōniāna, quae in Tennēsiā locāta est. Italus sum ex illā terrā tūscolatīnā, quae Maremma vocātur. Operam dēdī praesertim antrōpologiae et linguisticae, quārē minus mē classicistam quam linguistam dīxerim. In pāgellā meā poeticā (https://www.facebook.com/AlexiusCosanus) pauca, ex numerō multōrum carminum, quae scrībō, nōnnumquam pūblicō. Nūper coepī cūrāre canālem in tūtubulō, in quō latīnē loquēns varia et nōnnumquam vāna trāctō magnā, tamen, cum dēlēctātiōne. (https://www.youtube.com/channel/UCUwo90gVjngKWvhVU2kexXA).

%d bloggers like this: