Strange Fruit, an ancient Greek Translation

Strange Fruit (original by Abel Meeropol)

(English Below)

 

καρπὸν τὰ τοῦ νότου ξύλα φέρει ἄτοπον
(ἐπί τε φύλλοις αἷμα, τῇ τε ῥίζῃ αἷμα)
ἀνέμῳ σῶμα αἰωρούμενον μέλαν νότῳ
ἄτοπος τῶν λευκῶν κρεμασθεὶς καρπός 
 
νόμιον τοῦ ἐσθλοῦ νότου θέαμα
ἐξῳδημένα τε ὄμματα στόμα τε διεστραμμένον
μαγνωλίᾱς εὐωδίᾱ καινή
καιομένης ὀσμὴ σαρκός ἀλέπτη 
 
καρπὸς τῇδε τοῖς κόραξι δρέπειν
τῷ ὑετῷ συλλέγειν, τῷ ἀνέμῳ ἀνασπᾶν
τῷ ἠελίῳ σήπειν, τῷ ξύλῳ καθιέναι
καρπὸς τῇδε ἄτοπός τε πικρός τε.

 

Original

Southern trees bear strange fruit,

(Blood on the leaves and blood at the root,)

Black body swinging in the southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

 

Pastoral scene of the gallant South,

(The bulging eyes and the twisted mouth,)

Scent of magnolia, sweet and fresh,

(And the sudden smell of burning flesh.)

 

Here is a fruit for the crows to pluck,

For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun to rot, for a tree to drop,

Here is a strange and bitter crop.

Psalms: An LXX Devotional Reader

I realise that by now you are mostly used to me starting umpteen projects. Some of those get finished. Some of them are ongoing. And some eventually wither and die due to my lack of impetus. Anyway, none of that deters me, really. I spend my free time working on things that I get passionate about, and if that passion gets sustained to completion, all the better for you and for me.

All of which is to say that I’ve been working away at something else new recently, and I want to share a small glimpse of it. The idea is to produce a Reader’s version of the LXX Psalms, with accompanying devotional commentary and notes. It aims to do three things: (a) combine enough tools and tips in one place for your intermediate and up reader of Greek to read the Psalms with understanding, (b) alongside a framework for understanding the content and theme of each psalm, in a way that makes them more approachable for personal (and corporate) prayer, (c) while giving myself an excuse to diligently read and write about the Psalms in conversation with the great tradition of the church.

Unlike some other things that I’m working away at much more rapidly, I expect this to take a few years to reach completion, and I’m quite okay with that. I’ll post future samples for this to my patreon.

LXX Psalms Dev Reader Sample

re-re-thinking online theological education (part 5: imagining and reimagining)

So, if you’ve read through parts one, two, three, four, you’ll have gathered that I have a lot of criticism of online theological education as a model. In this post I want to push back against myself, and really suggest that there are two key things that are worth thinking through and applying.

Firstly, I think we do need to circle back to the question of who theological education is for. And in this regards, I think the two different populations : (1) those heading into full-time vocational ministry, and (2) a broader group interested in theological education, set up different demands on theological educators. I would posit that generally speaking, the best approach for group 1 remains full-time residential community living and in-person instruction. I don’t think you can do formation of character and spiritual-formation in particular, very well, except through intentional community life. The shift of that type of education to online is a mistake.

I will add certain provisos. I do think that there’s a strong reverse case to be made, where people either involved in or aiming for vocational ministry in their current contexts should not be pulled out of those contexts. In that case there becomes an even stronger onus on the community, ecclesial or otherwise, to be the locus of spiritual formation. Let’s say, for instance, a ministry candidate from a minoritised ethnic group who is deeply embedded in their local ethnic-ecclesial community, and lives pretty far from seminary. It would be better, I propose, for that person to stay put, and be mentored in their context, and access theological education in terms of knowledge and skills, by distance. Preferably through online delivery + residential intensives. This should then become a kind of dialogic process between student, community, and seminary.

Insofar as online actually makes it possible to serve a broader theological education remit, increasing access to students who could not or would not otherwise take theological education, especially in terms of distance or part-time study, I think that’s a different kettle-of-fish. So, I think seminaries probably ought to make a conscious and clear distinction between “here’s our program for those training for congregational ministry, you come live here for 3-4 years, and you do X”, and “here’s our program for anyone else – you do a diploma/degree structure program, over an extended period of time, but this isn’t an equivalent to the other program”.

That said, my second main point is this: do (online) education better. I realise that in ’20 and ’21 it was a scramble for most professors. Everyone had to move online at a moment’s notice, and those who weren’t used to that found themselves balancing (= crushed) by not only the stress of the pandemic, but also the demands of online teaching. But, recorded lectures, static content, etc., will not do the job. If we want online education to be good, it needs investment. That means (a) that institutions and their teachers invest in making it good, and (b) that institutions spend money to make it good. Teachers can’t make it good if their institutions don’t enable and empower them to. Or, they shouldn’t. I know this won’t dissuade some from doing so anyway, but professors shouldn’t be up to 2am creating amazing online resources and investing untold unpaid hours for an institution that doesn’t value them and invest in them.

In my view, doing it better means we need active investment in (i) delivering quality content, (ii) with an active pedagogy that is prepared to do the hard and difficult work of moving beyond presentational and lecture type models, (iii) does not divorce content production from instructor-interaction, (iv) sustains and practices live synchronous interaction of instructor and students. Let me say it again, if online instruction is primarily content you consume, then how is it truly better than reading some books, listening to a free lecture series, or watching youtube tutorials?

I have yet to see an institution, seminary or secular, truly do online education well. I’ve seen plenty doing their best, but I’m waiting to see someone blow me away with an approach that is thought-through, pedagogically informed, and invested-in by the institution.

My third point is a bonus: neo-liberalism will gut seminaries. The massive on-going shift of neo-liberalism in tertiary education has the effect of turning faculty into employees, divesting the bulk of teaching to casualised adjuncts who are shut out of long-term academic careers because they are disposable waste-products of research programs, and treating the institution as a money-making endeavour in which administrators run the show. This is a mistake on every level, and it is bad for everyone except an elite. It shouldn’t be this way in seminaries, but the more that seminaries adopt college/university models, the more they trend in this direction as well. Seminaries need a renewed vision of what they are (a community of faith-scholars gathered around the common pursuit of knowledge seeking and knowledge sharing), and what they do (practice lives of scholarly virtue and inculcate others into the praxis and dogma of their communities). That ultimately means that faculty are the college, which means investing in long-term tenured faculty, as well as divesting themselves of a business model or a model in which administration is actually in charge.

 

Okay, I think I’m done. Hope you’ve enjoyed this series. If you ever find a college doing online well, let me know!

 

Read Greek Patristics with me, and make books

This upcoming term (Oct 2022) I’m launching a new class which I’m hoping will become a long running entity. It’s Greek Patristics Readings, and it differs in two important respects from my usual class offerings.

Firstly, unlike the vast majority of my classes, this class isn’t geared towards getting you speaking Greek. Would I love you to speak Ancient Greek? Absolutely. But I also know that’s a big demand, and by running this class more in English, I hope it will open the doors to more students who want to read early Christian theological literature with me.

Secondly, participants in this class will be involved in a project to create Steadman style readers for more patristics texts. If you aren’t familiar, Geoffrey Steadman has done significantly, magnificently valuable work in making Greek and Latin texts available in a format that enables more rapid reading, with vocabulary and commentary on the page with the text. I have previously done a few of these as pdfs, and one small book, but as you can see from the website, I haven’t worked actively on those for quite some time.

Thirdly, as a bonus one might say, I’m running this class at a considerable discount. That’s partly because I will be spending that hour reading patristic Greek whether anybody is in class with me or not, partly because I want to lower the barrier to reading these important texts from early church history as much as I reasonably can. So come along, this coming term we’ll be reading Ignatius of Antioch.

re-re-thinking online theological education (part 4: What happens when we go online?)

This is part four of our series reflecting on online theological education. In our previous instalments we considered what for, who for, what is education, and who are our communities. Now I want to turn to “what happens when we go online”
Distance education has existed for a good while. Hans Ørberg’s famous Lingua Latina course was written for independent study, mailed out to students across Europe. I took Latin as a distance student in the 90s, and that involved receiving course booklets in the post, and snail-mailing in assignments to the university. In the 2000s, at least as I observed it, things began to change. LMSs became a thing, more content became available online. In 2006 I was taking an online university course that was recorded audio lectures and an online tutorial hour, with an online exam. By 2009 I was taking video classes online, and by the 2010s we were seeing a shift to some offerings entirely online.
Covid-19 changed things rapidly though. It forced almost all institutions to go online, whether they had previously entered that space or not. Obviously some institutions had, and were better equipped. Other professors were left (by their institutions, in part) to simply scramble to run their offline content, online.
I’ve seen the inside and outside of at least half a dozen institutions, as teacher or student, and think I have a reasonable grasp of the range of online offerings. I’m talking about education broadly, not simply theological education, but I’ll return to that specifically. Don’t think that I’m picking on anyone in particular, because I’m about to tell you why online education is less than ideal, and what I want us to focus on is why. I do fully aware that I’m someone whose fulltime occupation is currently online education.
At one end of the spectrum, online offerings equal : here, we recorded the lecture (either video, audio + slides, audio only), and you can listen to it, do the 2-3 assignments (reports, essays, etc), and sit the exam. Honestly, this is pathetic. Yet, if we’re indeed honest, many students at bricks and mortar institutions get the same experience, simply in-person, of a set of lectures, a few assignments, and an exam. Large courses are particularly vulnerable to this pedagogy. It’s old, it’s stale, it doesn’t represent best practice in offline learning, it sucks online. You might as well spend your education dollar elsewhere.
The above model reflects, in part, a mindset that still thinks of education primarily as content-transfer. If we move to something that’s more like skill-formation, we find different models online. These tend to be “here’s modular content, and here’s a set of tasks, and work through them in sequence, taking and applying the knowledge we’re giving you”, regular assignment, piecemeal, with a greater degree of online interaction, though probably asynchronously. This is better, but it’s also hard work for both sides of the fence (instructor and students).
Probably the biggest game-changer is when an institution requires attendance at an online seminar, on zoom or similar, which involves participation. I’ll come back to that point a little later here.
Other models I’ve seen include developing a complete and fairly static online content, consisting of lectures or short lectures, readings, online asynchronous discussion, e.g. forums, etc., and then regular tutor feedback. I think that’s at the upper end of thoughtful, engaged pedagogy, and I’m going to suggest that it still falls short. It falls short for a few reasons. Firstly, to the extent that the teaching content is pre-made, the relationship between students and lecturing professor is parasocial. Yes, I learnt from “Professor X”, but Professor X didn’t teach me. That relationship is entirely one way. Secondly, if the one running the tutor-engagement is not that teaching professor, as so often is the case in our casualised and adjunctified world, then there is a real disconnect between teacher and tutor and students. For adjuncts, this is soul-draining. Thirdly, it’s very very hard to build online community, and so the notion of character formation and community very rarely emerges in online forums (I’ll return to this again later too). An online cohort of students engaged in text-based communication once or twice a week is not sufficient for community nor for spiritual formation. Students might come out with better knowledge and skills, but they are not truly being formed-in-community. I would go so far as to say this model has systemic unhealthiness – it divorces teaching from research, delivers content as a static product to be consumed, relies and exploits an adjunct underclass, and dis-integrates the whole college as a community of faith and learning precisely because of its fragmentation.
What really happens when we go online is that we add one layer or another so that our interpersonal relation is mediated. That’s not a bad thing, it’s just the nature of technology. Writing a letter, or reading a book, is also mediated communication. The question we must consider is how it’s mediated, and what effect that has. I’m suggesting above that those models are too mediated, and are severing what I see as essential elements of connection.
What about online seminars/tutorials? I think these are the sine qua non of online education. If you are in a program and you’re not being at least offered live video sessions with an instructor, I’d tell you to leave and find a better program. Especially if you’re paying hundreds or thousands of dollars out of your own pocket. Live videoconferencing is a technological marvel, in that it allows us to talk in almost real-time to people we can also see in almost real-time. Yes, it’s still mediated, yes it’s not quite real time. Yes, it’s harder to have free-flowing discussions with larger groups on Zoom. Yes, it’s still not the same as being there. But it’s so much better than any other option above. Not that the above aren’t useful, in fact I still think you want a backbone of online content and guidance for students to work through material, but that should come together in live discussion with an instructor and other students. Because when you do that, you are engaging in actual learning in relation to other human beings, and that to me is the key ingredient in education as courses rather than education as I read things in books and figure it out myself.
However, however, this probably still isn’t enough to form community to the level that you need for spiritual or character formation. I’ve been on all sorts of internet spaces for a long time, and seen communities of various sorts : email lists, reddit subs, various forums, including institutional spaces, chat groups, the twittersphere, and for the last 5 or + years I’ve moderated a fairly large Latin Discord community. And what “nebulous” community requires is, I posit, relatively simple: it needs shared time in a shared space with shared communication. This happens not entirely by itself in a residential campus setting, but it’s a lot easier. Online, it means people spend time at their screen, regularly, multiple times a week, often multiple times a day, checking in, reading, commenting, talking. Even better if it’s some kind of live chat interaction. That gets you closest to experiencing conversation. Very few educational institutions are deliberately attempting to foster this level of relationality among their student cohorts online.
And even if they were, it’s still probably going to fall short. Why? Let me tell you, I have an online shared space with two other friends, whom I primarily know online, in which we discuss theology, share our lives, and pray for each other. That’s a rare thing. Building that level of community, across a seminary, is just too hard for most places to do. And when you do, you need to be asking your students to spend a considerable amount of time online, that they are then not spending in physical space interacting with whatever people are in their physical lives and places, and that is not healthy either. Neither can you, again I posit, really build an online community that serves together, prays together, worships together, lives together. You can’t and you shouldn’t.
All this, however, really has in view “group 1” of the who for – vocational ministry candidates. In part five we’ll discuss imagining and re-imagining, and the possibilities that exist for better pedagogy, healthier institutions, and the access and inclusivity that online can provide.

Upcoming courses (Oct 2022)

Upcoming classes!

(I stopped doing posts simply about upcoming classes, mostly to reduce clutter, but I realise some people read this blog but do not get updates on my courses via other means. So, I’ll make a habit of doing a regular post before each term, and then deleting it subsequently)

I have a range of classes beginning soon, and I’d love you to come and get a healthy dose of Latin or Ancient Greek with me. Courses on offer include:

 

Greek

Greek 101 – Intro classes working with Athenaze from chapter 1. Get started speaking from day 1.

Greek 102 (Sun, Thu) – Two continuing cohorts working with Athenaze from ch 7.

Greek 104 – A continuing cohort working with Athenaze from ch 17.

Greek 227: 1 Samuel LXX – in which we read and discuss 1 Samuel in Greek

Greek 273 : Plato III – in which we read Plato’s dialogues. Currently reading Meno

Greek 261 : Coulda Woulda Shoulda – A targeted class where we work on active use of Greek optatives.

Greek 266: Short intro to Conversational Greek – A 5-week only course where we sample strategies and activites for speaking Ancient Greek. Run on UK time.

Greek 292 : Harry Potter in AG – with Isaac : reading and discussing Peter Wilson’s translation in AG.

Greek 293 : Intermediate RPG lite – with Isaac : play a carefully scaffolded RPG-type story-telling game in Ancient Greek.

Latin

Latin 101 – A introductory course to Latin covering LLPSI 1-12 as well as readings from my Cassandra novella.

Latin 121 – For those who have done Familia Romana and are looking to consolidate their Latin. Reading and discussing selections from Gesta Romanorum

Latin 208 : Melanchthon on the Sufferings of Teachers – An intermediate reading and discussion class in Latin

Latin 233 : Proba – An intermediate reading and discussion class in Latin of her Cento Vergilianus de laudibus Christi.

Other things:

 • If you can get a group of at least 2 people, I can put together a custom course to suit your needs.
 • I have a number of scholarships available, if finances or other circumstances put these beyond your reach. These are particularly available to students from minoritised backgrounds. Contact me via email (thepatrologist@gmail.com) to apply.
 • If you’re unsure of what might be a best fit for you, I’m happy to arrange a chat to discuss your background, needs, and goals in language learning.

re-re-thinking online theological education (part 3: community)

In our previous two posts we reflected on what for and who for theological education exists, before discussing (albeit far far too briefly), what education is. In this post I turn to consider the question of ‘communities’ – which communities are in view when we talk about education as a formative experience.

If education is merely the transfer and acquisition of knowledge, then community is actually irrelevant. Who cares who sits next to me in the lecture hall or the dining table or the library, as long as I acquire data to store in my head? Yet, we are not such machines. Knowledge is a richer tapestry than mere pieces of fact. Human learning is always contextualised, and we are embodied beings who learn in relationship. We learn from people, alongside people, and in conversation with people.

Now, of course, we don’t have to do so, but the act of a sole person sitting along reading a book is also formative. It’s formative in two other senses: (1) reading books is a means of human relationship mediated by technology across space and time, in which one person speaks but never hears, and the reader hears but never speaks back (or, they may reply, but the writer [generally] will never hear them). It’s a one-way, slightly parasocial, relation. (2) The person is alone. They may exist in community in other contexts, but given enough time spent reading alone, they are making a deliberate choice towards the solitary life, and that deserves its own reflection. So too the person who acquires knowledge sitting at the screen, consuming videos and web pages.

Most of us, though, are wired for some forms of communities, and those communities are inevitably formative on us. We both shape other people by our relating to them, and are shaped by them, as we act and be together. The conversations in class, or at lunch, or walking across campus. But also activities – if we work together, play together, sing together, pray together, all these inculcate patterns of living into us and create us into the future person we will be.

In my imagined prior context, it is inevitable that the residential full-time campus is a primary locus of community for seminarians. They come to live together, and for those 3-4 years, are shaped by (i) their cohort, (ii) their instructors, (iii) the normative rule of life in that community. That’s part and parcel of what a seminary offered in terms of spiritual and personal formation – you come to us, live with us, and are shaped by who we are and what we do, and after a few years of that, you’ll come out changed in certain ways. Not a guaranteed cookie-cutter process, but the products of such education bear enough similar traits that people can say, “Oh, so-and-so went to X college, you can expect Y of them”. Certainly true (generally) of the theological college I trained in.

This is not the only pattern of community formation we can think about though. The other community that most theological students inhabit is likely to be that of their local congregation. Whether they be full-time students who participate in an outside congregational setting weekly, or whether they be students already in ecclesial communities who study part or full time but are resident instead in their congregational location. This kind of community can be as rich and a formative one, but two problems immediately arise. Firstly, it’s out of the control of the theological college. Let’s imagine a congregation, First Eastern Orthodox Mennonite of Nowheresville (no, there are no E.O mennonites). Whatever the quality and shape of community life at FEOMN, the seminary has no control – they can’t guarantee patterns of life (prayer, worship, service, etc) that will shape their student who lives and ministers there. So their control over the formative community patterns for our student X is limited, very limited, to actual engagement in classes, whether online or just part-time in person. Which also means that they have fair less guarantee that student X comes out bearing something like the “college brand” in terms of spiritual and character development.

Now, it may be that FEOMN is an amazing ecclesial community, with very deep practices, spiritual mentoring, rhythms of daily prayer and worship, etc., that do form student X well and deeply, and into the kind of person that both College Y and FEOMN want. But this is happening under the aegis of the local church community, and most colleges feel this is something that ought to be theirs. More pressing, I would say, is that theological colleges are semi-unique places, comparable in some ways to monasteries. They are somewhat secluded from ‘real life’. They are intentional communities. You don’t find a high volume of people in your local congregation who are devoted to a high level of ‘religious’ commitment in terms of studying theology, and living a spiritually oriented life. Sometimes you do, but not generally, because choosing to spend your life that way is often what lands seminarians at seminary in the first place.

This brings me explicitly to the second problem – theological colleges feel it’s their job to do that level of spiritual and character formation, in order to put a big ol’ “seal of college X” on a graduate. If students, both future vocational minister, but also the broader demographic of “anybody seeking higher theological education”, choose to remain in their ‘home’ communities, then the onus for that development goes back onto home communities, which means in turn we need to ask how do we equip churches to do robust spiritual formation of their own people. This requires a greater dialogue between colleges and churches.

I will say that there is one great advantage of someone remaining in the community of faith that they grew up in (whether from childhood, or in the faith) – people “going off to seminary” more often then go on to other things than return to serve those people. This is especially true when social and cultural dislocation occurs, I would hypothesise (I only have anecdata). That is, pull someone out of a minoritised culture and put them into a majority culture theological education, and majority culture communities, to learn “proper theology”, and they are going to find it harder to “go back”, for various reasons. Keep them in their home community and help them do contextualised theology, and they are more likely to flourish and to serve that community long term.

I have other thoughts to say about online especially in this question of community, but we’ll save that for our next post, on what happens when we go online.

re-re-thinking online theological education (part 2: What is education?)

In the previous post in this series, I began to reflect upon the nature of theological education, and online education in particular, through the lens of what for and who for. In this post I want to turn our attention to “what” education is. What exactly do we think we are doing when we are educating people. Let me offer a suggestive taxonomy:
 1. Content transfer
 2. Skill Development
 3. Character formation
If you open up most unit syllabi, really people think they are doing all three. They’ll talk about the content the unit is meant to impart, the skills students are meant to acquire, and the kinds of people they are also meant to become. But most course syllabi are 83.1235% educational jargon/fluff.

To wind back 70 years (again), most of what was happening in colleges was this: professor gets up and delivers lecture. Students furiously take notes. Repeat for the semester. Write a paper or two. Sit an exam. That model, by its praxis, is functioning primarily on the idea of content transfer – here is body of knowledge X which professor has, and you will acquire that body of knowledge by listening, reading, writing, and reproducing.

Education as a field has obviously shifted a great deal, and there is a considerable emphasis these days upon developing skills. Especially ‘transferable’ ones. In humanities education, this often looks like (theoretically), teaching students to think critically, evaluate arguments, research effectively, argue persuasively. It still involves content transfer, especially acquiring enough of a foundational basis in a discipline to do those other things effectively.

If we think about skill development though, I’d say that a lot of our education models have moved far away from fairly static “here is knowledge, now apply” models, even if that continues to persist in actual education. If we want future-ministers to develop a certain set of pastoral skills, isn’t that better done through a process of mentorship, practica, ongoing analysis and feedback, as they do they things they are meant to do, and then critical reflect and evaluate, and apply theory-informed knowledge back to those skills. It seems to me that most of that kind of work does not happen in a seminary context, even less so in an online context. Arguably you can train future-pastors in rhetoric as public speaking, but not in preaching as community-embedded pastoral application of Scripture unless they are in a relevant community (a question we’ll return to).

On the other hand, those who are accessing theological education precisely because they already are in extra-campus situations where they are involved in ministry or the application of theology, arguably are better situated to practice active models of skill development, precisely because they are practicing and applying relevant ministry skills in a ministry context. Then it becomes a question of how does an online course facilitate that process.

Let’s turn, though, to the third element of character formation, and specifically for seminaries this is spiritual formation. Character development is probably the most nebulous part of theological education. It’s so hard to quantify, so hard to program for, so hard to ‘guarantee’. Yet I would also say that colleges are staking their reputation on it. Congregations do want to know, “okay, so and so comes from seminary X, I can expect them to be this kind of person, with this set of beliefs, and this kind of character”. That happens in person when theological colleges are residential communities because in-person face-to-face time shapes who we are through the rhythms and practices of life together. It’s not perfect, it’s not fail-safe, but I think that’s how true character formation happens. Who we are is shaped by the people we are with and what we do together. It occurs in thick relationships and they really only flourish when we spend considerable time together. Quantity of time cannot be short-cut. Nor can it properly be replaced with quality time.

This is seminaries’ major concern with online – what happens to spiritual formation of students who only access theological education online and at distance? And this issue goes beyond the population of ‘future ministers’ to all students at theological educations – what sort of people are they, what sort of people will they become, and how does a college’s reputation play in to “this person is a graduate”?

It’s this kind of question that I think is most, most pressing, and it can’t be resolved until at least part 4, when we talk about what happens when we go online. But at this stage we need to be thinking about what education is, and to the extent that all three of the above things are distinct yet interconnected, we also need to be thinking about what best practice for in-person theological education ought to be.

re-re-thinking online theological education (part 1)

In this and a series of subsequent posts I’m going to think-out-loud my thoughts on theological colleges, seminaries, and online education. If you’re here usually for mostly classical language pedagogy, feel free to take a short break from reading! But otherwise, we’re going to be thinking about five core questions:

 1. What is theological education for?
 2. Who is theological education for?
 3. What is education?
 4. Who are our communities?
 5. What happens when we go online?

And in today’s post I’m discussing the first two of these questions: what is TE for, and who is it for?

If we rewind 70 years or so, and think about the nature of theological colleges as seminaries, that is as training places for preparing (almost entirely young men) people for a career-length vocation as ministers in denominational settings, I think we get a clearer sense of the earlier version of theological colleges. Those were places generally, where you could expect a man, often unmarried, to come and live for 3-4 years and be trained in how to be a pastor. They’d then go out, get a church, and be in (the) ministry for 30-60 years.
In that historical context, theological education exists for the purpose of producing trained vocational staff for the church. That is still very much part of the rationale for theological colleges – they train ministers. However, that is not all they do, and shifts in (i) ministry-patterns, (ii) education-patterns, (iii) broader demographic changes, all mean that:
 1. less and less people present as young unmarried persons ready to enter a lifetime of vocational ministry. They are often older, married, with children, and they are less likely to spend a whole ‘career’ in congregational ministry (because our patterns of work, career, vocation, etc., have also changed).
 2. who goes to theological college has also changed, as education more broadly has become more accessible, more piecemeal, and more ‘configurable’. Few colleges offer only a single “here’s the 3-year package, sign up and enlist” model. Much more common are multiple degree programs, wide selection of electives, modular, part-time, etc., etc., which increases the diversity of people entering theological college, and hence changes the intended outcome
That means that theological colleges are preparing a broader range of people for different outcomes. No longer is “you will go and be a minister” the sole outcome of a seminary’s training program. And so the what for has shifted.
I think recognising and wrestling with this shift is incredibly important, because theological colleges are essentially trying to do (at least) two main things. (1) continue to train and produce vocational ministers for congregational settings (e.g. your local pastor, your parish priest, etc).. and (2) provide access to tertiary-level education in theology for anyone who wants it, including a broad range of people training for other forms of Christian ministry that aren’t congregational-minister. What’s best for those two groups is interrelated, but the demands you may be prepared to put on group 1, don’t necessarily apply to group 2.
So, what theological education is for is actually tied up with who it’s for. And the shift to open the doors of theological colleges to a wide variety of people seeking deeper theological knowledge, either for their own growth, or very often for greater capacity for service, whether formal or informal, paid or unpaid, in the church, in parachurch organisations, outside the church – that shift is a good thing because it takes “theological education” out of an elite reserved only for a ministerial class, and opens it up to the people. I think it’s reasonable then to claim that theological education institutes exist to “instruct and form people in the knowledge of God for the works of God in the world”. I just made that up, and I might revise it in later posts.
All that said, what we expect of theological colleges still must concern group 1: what sort of theological training ought a college offer to produce “ministers”, full-time vocational congregational church workers. That I think is a question that ought not go away. And the what for, for them, is closely bound up in “what attributes should a graduate of this college take with them when they go from here, out to take up a position as (often) the pastoral leader of a church?” These questions of “what for” and “who for” and inevitable bound up with our next question, what is education?

Reflections on the practice of reading, GTM vs ComAp, mental translation, and other things

This post is a response to a twitter thread by David Schroder, responding to another twitter thread by biblingo, responding to another twitter thread by me. Twitter threads three-deep. Anyway, David is a current student of mine, and biblingo are friends-in-languages, so this is written in a spirit of dialogue and reflection.
For full disclosure, I first learnt Greek and Latin (and Hebrew) via GTM. I was a master of explicit grammar, and rote-memorised vocab relentlessly (down to about 2 or 3 occurrences for the New Testament). And let me say that GTM ‘works’. If you hear me regularly dunking on GTM, that might surprise you, but GTM works. But it doesn’t work well or efficiently.
See, I got to a point of reading the NT fairly well, because I poured hours and hours into it. I really doubt that many other people in my seminary cohort reached that point, not for years later. So, let’s just accept that I’m an outlier. This isn’t meant to be boasting, I don’t know that I’m “gifted” in languages, I’m just a smart person who put inordinate amounts of time into Greek. I would regularly leave Greek grammar exams after 15 mins with everything complete.
But let’s consider: (a) what does it mean for GTM to ‘work’, (b) why does GTM ‘work’, and (c) is that a good reason to uphold it as a general practice.
I take it that one of the main intended outcomes of GTM is that students can read ancient texts with comprehension. When I say, “read”, I mean “mentally process the words on the page, without resorting to translation in order to understand, in a process analogous if not quite identical to native-language reading”. I don’t mean “producing a translation”.
That’s not the only imagined-intended outcome of GTM, many would add in a lot of things like grammatical analysis, exegetical process, etc.. But I take it that many GTM practitioners believe that with enough translation-to-understand, the process becomes faster, more automated, and eventually becomes internalised, hence ‘reading’.
I don’t think GTM works like that, when it works. The field of SLA seems fairly unified in saying that acquisition comes (primarily) via input, and input is exposure to comprehensible messages in the target language. That’s not that controversial, even if certain elements of Krashen, VanPatten, etc., like to be pushed-back on by SLA researchers. You don’t need to join a Krashen bandwagon to back that input is the primary driver of acquisition.
So what GTM does do, is it makes a text comprehensible, which means that the Greek is functioning as input. The ratio of work to comprehensible input is incredibly high though, which means it’s a very inefficient way of getting input. Say you spend half an hour translating Eph 1:3-14, which is 217 words. As opposed to reading or listening to readily comprehensible material at your level, at a very very conservative 70 wpm (I’m basing this on a reasonable reading speed in an L2, and/or very slow and controlled speech). That’s a difference of input by a factor of 10.
One of the main “slowers” of reading texts (apart from the paucity of suitable material for learners) is just unknown vocab. This is why reader’s editions, student texts, etc., are incredibly useful. It is helpful to be able to glance to the bottom of the page or across to a facing text, get a quick L1 gloss, and then return to the text. You don’t need to have L1 immersion. Creating something like LLPSI is an incredibly difficult task. Whatever keeps learners reading in the L2 is worth doing, and you can sacrifice some ‘purity’ about keeping it in the L2 to do so.
I mentioned above that I brute-forced my way to a large NT Greek vocabulary. People like me who (now) suggest that flashcards aren’t that great, that needs some qualification. Spaced Repetition memory work does work. But again, we need to talk about what ‘working’ means. SRS works really well at memorising discrete chunks of information and holding them in your memory. For vocabulary work that is really quite limited to recognising an L2 word and being able to retrieve a couple of glosses in your L1. That does work, in the sense that you can learn a lot of words this way, but vocabulary knowledge is not a binary of know/don’t know, and it’s not as simple as “I know this word, it means X gloss in my L1”. Vocabulary knowledge is multifaceted, and its networked. It’s knowing, I dare say feeling the vibe of a word in the target language, as part of a web of meanings across the rest of the language-system. That comes via building up a long-term extensive mental representation of the language.
So, yes, ANKI or whatever is beneficial. And honestly, acquiring vocabulary from context in reading is better, but it’s also harder, because you generally have to be reading texts in which you understand 95% or more (98% is good) of the words already, which we simply don’t have enough texts designed like that.
I’m going to turn to the question of mental translation for a moment. I’ve written about most of the above in various posts here, but I’m not sure I’ve ever talked about this issue specifically. I want to say it’s okay if your brain can’t help translate on the fly while you’re reading. In fact, to some extent I think this is unavoidable. What I tell students is to neither encourage nor fight this. We want to encourage our brain to think in the target language. That is entirely doable, especially if we start by communicating in the language, building up prompt/response, q/a, dialogue in which L2 is given, and L2 is given back. For me it’s a bit like a ‘switch’, which I’ve written about here
So we want to encourage the brain to operate in the L2, but it’s probably going to keep on giving you some running translation in the background. That’s fine. Don’t fight it. Fighting it is actually encouraging it, like not thinking about purple elephants. I don’t have any particular theory or research for this point, this one’s entirely personal anecdata. But give it a go, don’t worry about it, don’t fight it, don’t encourage it, just keep bringing the mind back to operating in the language.
To return to whether GTM is worth it. My particular perspective is that a proper communicative approach can achieve genuine acquisition, in a shorter time period overall, with more fun, less toil, greater inclusion, and more people along for the ride. Nor do I think, if it’s thoughtfully done, do you need to ‘sacrifice’ what “Grammar” promises. Linguistic analysis, complex discussions, etc., can still be done. I would delay them, do them separately in English, or boldly train students to do them in the L2, but they can still have a place, and I think they would have a richer place among students who have developed an intuitive sense of, e.g., the feel of ἐφ’ ᾧ, not evaluating a list of options they’ve found in a commentary.

On forgetting languages

What’s it like to forget a language? or two? And what does that mean for acquired vs. ‘learned’ language? In this post I reflect upon my experience with two separate languages, and how different forgetting can be.

Learning

(Biblical) Hebrew

I studied Biblical Hebrew in Seminary, for three years way back in 2004-2007. It was all grammar translation (GTM), and I did quite well. I learnt my paradigms, used brute force rote-memorisation to get a lot of vocab in my head, and passed my exams, and took my Old Testament subjects on the Hebrew text rather than English. I didn’t do a fourth year though, and I didn’t really continue on with Hebrew in a significant way. I could use my grammatical knowledge to leverage commentaries, I’d occasionally employ it in sermons, but I didn’t have any ongoing regular use of the language. In 2014 while in Mongolia I ended up teaching a Hebrew exegesis course on Amos, which would not have been my choice! Anyway, I still had enough conceptual knowledge that I could work over a text and parse/analyse to figure out its meaning and how to teach it. This, though, is a long way from an active knowledge, let alone even a passive reading knowledge. These days I recognise that I actually don’t know Hebrew. I’ve begun again with more communicative-based approaches, because I believe only that will stick.

Mongolian

I learnt Mongolian in Mongolia. In 2012 I started, with one-on-one tuition for 4.5 hrs a day, 5x a week. Beyond that we were involved, though not heavily involved, in day to day life with Mongolian speakers, e.g. at our Mongolian church. After the first year I began teaching, while still doing some language specific work, but now I was working/operating in a Mongolian environment. I taught exegesis classes in New Testament, primarily in Mongolian, and then other content-based classes usually with a translator. By our third and final full year in Mongolia, I could happily participate in most conversations, teach in the language, and deliver sermons, but it was still stretching my abilities. Nevertheless, it was an acquired language that I was competently proficient in.

Forgetting

2015 is the last year I spent time in Mongolia. I’ve had a very few occasions to speak it since, but they are uncommon. I made the choice not to spend significant amounts of time maintaining the language, which I could have. That is, I could read/listen/watch and otherwise consume Mongolian content, but I don’t because I’ve chosen to invest my time elsewhere. And yet, the difference in my forgetting of these two languages is marked to me. I literally don’t know any Hebrew, beyond the little I’ve relearned in recent study. I couldn’t produce a paradigm, I read words that are basic and high frequency and don’t recognise them, I can’t get through anything more than a basic sentence. It’s like I never learnt it at all. That’s what it feels like to forget a GTM learned language – you have to start over. Sure, there are bits and pieces of knowledge in my head, which come out and re-activate, but it’s fragmented and it’s not a system. Mongolian is more like… dormant. If I try, I can switch my mind over and formulate complete fluent sentences with good idiomatic, even informal, language. I could probably hold a conversation, but it would be a little slow. I often can’t find a word that I know, but if I then hear it I recognise it with an, “aha, of course”. I’m sure it is becoming more dormant, like a dragon in a long slumber, but I also know that it could be reawakened. Because it’s a complete linguistic system in my mind, and I could functionally operate in Mongolian.

That, for me, is the difference in forgetting a ‘learned’ and an acquired language.

Why the study of the classics? Why humanities? Some thoughts in progress

“Nearly all the wisdom which we possess, that is to say, true and sound wisdom, consists of two parts: the knowledge of God and of ourselves. But, while joined by many bonds, which one precedes and brings forth the other is not easy to discern.”

~ Calvin, the Institutes 1.1.1

 

This may seem an odd place to start a discursive piece reflecting on the place of the classics, but here Calvin divides all knowledge into two parts : the knowledge of God and the knowledge of ourselves. Putting aside the question of the knowledge of the rest of creation that is not human, that which is not theology is the humanities. And the humanities are, I would argue, the study of what it is to be human. For those who do not share a belief in God, what else is there to study but what there is to be human? And for those who do, we are inescapably bound by our human condition, whether we reflect upon it or not.

 

It is because we are interested in the human, that we engage the classics. We read classics because human nature, arguably, does not change. Times and places do, but what is it to be human? We share far more with those of Rome and Greece, than the degree by which we differ from them. We are engaged in a movement from the particular to the common, and back again. So classics is a conversation across centuries. It is a multifaceted conversation. I read Vergil because I am interested in understanding Vergil, and because I am interested in what Vergil says about who we are as humans, yet at the same time I am listening for the differences, the vast gulf of culture and chaos between then and now, between them and me. I am listening for what is the same and what is different, and exploring the spaces in between. At the same time, the very fact that I read Vergil raises other questions – who is not in this conversation? who has been excluded from this conversation? who could I invite to this conversation? and are there times when Vergil should not be invited to the conversation?

 

We read classics, too, because we are storied creatures. We inhabit narratives. We are the product of time and causality, both real and fictious. Our world, whether we like it or not, is shaped by the histories of antiquity, and we do better to understand this world by understanding the worlds that went before. That, however, is also true of other histories, which also deserve our collective attention. The histories, cultures, and literatures of certain Mediterranean peoples are not intrinsically or inherently more worthy of our attention than others. The history of Europe, its colonialism, imperialism, and thus inordinately large influence on the rest of the world, has been a reason for a historical weight given to its cultures, etc.. That creates almost a paradox. On the one hand, to understand our own world, we are to some degree obliged to engage those histories; on the other, the way those histories are intertwined with the historical injustices that create our present moment, and have silenced other peoples and peoples’, warrants that we turn our attention to minoritised voices.

 

We also are creatures that tell stories, and the way we tell those stories, what we include and what we exclude, is as important, often more important, than the contents of those stories themselves. That the classics have positioned themselves as the basis of western civilisation is both a given and a contested. Indeed, we ought to wrestle with how and why it is a ‘given’, as well as how it ought to be contested. If we want to understand why the so-called western world has privileged the classics, esp. in a canonical sense, and how this shapes our present, things like contemporary and historical white supremacism, we need to understand how the classics has evolved to situate and tell that story, even at the same time that we can critique that narrative. The stories of European imperialism, colonialism, the emergence of the very concept of Western Civilisation, the construction of whiteness and race, the role of classics as a discipline in evolving an idea of classics that grafts the present onto the past as a legitimising tool of power and oppression – all these are stories that require our critical engagement and analysis, at the same time that we critically read the stories that are their content, and the stories currently being told about them. Stories shape who we are, but they can be reshaped. 

 

We read classics because we are humans are interpreters. We talk, and the only way forward is to talk more. In this sense all discourse is recourse, it builds and responds to what has been said before. Reading outside the canonical construct of the ‘canon’ does not necessarily mean rejecting the canon, but it can mean and should mean de-canonising the canon. Is Homer worth reading? Yes, but perhaps not for the reasons Homer was read before. And not because other things aren’t worth reading. By choosing to read other things, and not choosing to make it compulsory to read Homer, or assuming that everyone has or does, we broaden our conversation. That conversation goes on, because we are talking creatures, and the only alternative is silence. We engage in a conversation that involves the living and the dead, to understand ourselves and each other, and the more parties we bring to that conversation, the greater our learning.

 

We read classics because in studying the past, we retell the past, and in telling the past, we speak the now and shape the future. How we tell the past reveals who we think we are, and what we think we’ll do. 

 

To return to the start – I think we do humanities precisely because we are human and so we are subject to certain conditions – the finitude of our human existence, the longings of the heart, the capacities of our flesh, the finite certitude of death. And within those bounds we long to understand ourselves and each other, and the primary means of doing so is speech. We learn languages to communicate. Latin, and Greek, due to certain social and historical factors, their intertwined histories as languages of empire not least, open a door to millenia of texts across six continents, from a vast number of speakers. That is a particular reason to learn them and put them to use, but it is not an exclusive one. I do not think Latin or Greek is privileged in that sense, indeed I think there is incredible value in learning other languages and engaging other histories, cultures, literatures, and oral traditions, because we are the poorer when we don’t engage those voices.

 

At the same time, the very finitude of human existence means we, as individuals shall never learn all languages, engage all cultures, hear all voices, or read all texts. The choice of a particular individual to read particular texts is grounded in finitude. Which means that part of the value of humanities is not the objects, but the nature, of the study itself. Not in the trite and utilitarian sense of “develops cognitive skills, builds close analysis, logic” etc trotted out to convince students of the neo-liberalist pay-off of being better cogs in a capitalism machine. Rather, sustained, critical communication, whether interpretation or expression, makes us better dialogue partners, and thinkers, if the content of our communication drives us back to the central questions of what it means to be human. 

 

Classics as a discipline was born from an inherently privileged context: the notion of the liberal arts, the cultivation of humanitas as what pertains to noble, landed, freeborn, Roman male enslavers. We are not them, nor should we idealise them. And yet, the discipline itself taught us the tools of its own destruction – to closely read texts and ask questions, disturbing and critical questions. It is that questioning that leads us into new spaces, new ways of approaching texts, so that the texts of the past may be asked new questions, even as we ask age-old questions by listening to, and at times privileging, new voices, or neglected and marginalised old ones.

 

This is why I read classics.

Projects and Processes

I know, I am notorious for starting new projects, and not necessarily finishing them. Anyway, that’s a personal flaw I’m working on. In this post I’m going to talk about two newish projects I’m working on and a bit about how I’m tackling them.

Both of them are “Readers”, i.e. graded reading texts designed for introductory and intermediate students. In each case I’m specifically keying them to an existing resource, the Greek one μὲν to Athenaze, the Latin one δὲ to LLPSI.

Why key to an existing resource?

Simply, I teach with both these texts, and I quite like them, and don’t think I could currently improve on them (well, LGPSI is a different story, and I am still working on that). I don’t want to replace either of them, but I do want to create new resources that would work alongside those, and expand students’ options and reading material.

What are these readers?

The Greek one is designed to create a narrative that piggy-backs of Athenaze but moves the reader into the world, and the language, of the New Testament. It solves a problem that I have, which is that I prefer to teach NT and Koine students from Athenaze, but if you only read Athenaze you end up with a very atticising Greek, and you don’t have quite the exposure to New Testament vocabulary and idiom that I’d like. A supplementary reader can: (a) broader a students’ reading, (b) build of their Athenaze knowledge, (c) prepare and engage them for NT specific vocabulary, syntax, and content.

I’m calling it Γαλιλίᾱθεν for the moment.

The LLPSI one is designed to mirror and match LLPSI: Familia Romana. FR does an amazing job, despite its flaws, and I have no need nor desire to really replace it. But we could always do with “more reading”. Which, also, the Latin novella industry is doing a nice job of filling. But I want to tell new stories, and I want to tell non-ancient and non-Roman ones. That’s why this book is set in a dystopian cyberpunk future of 2122, with a female protagonist, and no Romans in sight. It exists in a shared universe with my (temporarily halted but not exactly dead) Elena story.

Processes

Given that I’m not terribly far along in either of these, this is what my process looks like: for each chapter/section, I look up what new vocabulary and “up to this point” vocabulary the touchstone text has used. I also look over the grammar covered. In the early chapters, some of the content is very similar, simply because the working material is limited. I also look at the length of each sections. For the Latin project, I do a word count on LLPSI and on Colloquia Personarum, and aim to be slightly longer than the CP reading. For Γαλιλίᾱθεν I aim to be around the same length, erring on the shorter side (the Italian edition readings are very long compared to the English edition ones). I try to introduce minimal new grammar, if possible; for vocabulary, my aims are divergent. In Γαλιλίᾱθεν  I’m consciously trying to substitute more common Koine words for Attic equivalents, as well as introduce some NT specific vocabulary. For the Latin, I’m trying to gently expand a reader’s vocabulary, to the point where I can tell a full-fledged story in the later half of the book.

Timeline and Release

The good news is that, at least for the present, I have some decent work processes in place that are keeping these (and other projects, including LGPSI!) moving forward at a reasonable pace. I plan to release some sections free to all. Others to my patreon, to moderately reward those backing me there, and once it’s done we’ll see about some kind of publishing. I would very much like to keep up a solid pace of a chapter a week, but that’s probably a little too ambitious.

 

 

Learn Ancient Greek from Athenaze with a Stand-Alone Video Course

The best way to learn Ancient Greek is with a live teacher, in person, with lots of contact time, speaking, talking, reading, writing. That’s not possible for everyone, and I don’t have a position that lets me teach like that anyway. It’s why SeumasU exists – to provide a way for people throughout the globe to learn Latin or Ancient Greek online, with live interaction, and to read a variety of texts that rarely get touched in traditional institutions. And if my courses don’t suit, I will happily point you to several other excellent online instructors in Latin and Greek.

And yet there are some people for whom live classes aren’t possible or viable. That’s one reason why I have been developing for quite some time now a stand-alone video course that takes you through Athenaze, with all the instruction you could expect from a teacher or professor. No, it doesn’t replicate live conversational classes. It does do everything else though.

The first part of this course is now complete. That is, all the core content is there and ready for someone to use and guide their own way through Athenaze, while still tackling it as a ‘live’ language. I’m now working to complete the core content for the second part, as well as create a considerable amount of bonus content for part one.

What’s in Part 1?

Part 1 of this course covers Athenaze chapters 1-8. After introductory material on the alphabet and orthography, we move into the main content.

Each module consists of 4 sets of videos.

Vocabulary Pre-Teaching: Introduces some of the key vocabulary for the chapter, with pictures, example sentences, links to English and Latin words. It’s a pre-step to get you ready for reading.

Text and Explanation: For each of the readings in Athenaze, I provide a teaching video where I guide you through the passage, giving English-language explanations of new elements as well as interesting features.

Greek Questions: For each reading I provide a subsequent video that demonstrates and exemplifies Greek questions and answers about the passage, section by section.

Grammar: The grammar videos cover, but do not replicate, the material in the textbook. Instead, you get my own take on the grammatical topics for each chapter, going above and beyond standard introductory explanations, and drawing upon contemporary approaches to Greek linguistics.

Bonus Videos: As the course expands, I’m adding bonus videos that dive into additional readings, as well as cover Greek grammar in Greek.

If you’re looking for an asynchronous online video course to guide you in your ancient Greek learning, this is it.

Ancient Greek 101

A short LGPSI update

I know that everyone is always excited to hear about LGPSI and what’s happening or not happening. I’m pleased to report that some things are happening. I try not to ever make promises about LGPSI progress, because I never want to disappoint you with expectations unfulfilled.

Firstly, I’m doing some revision work on the early chapters, primarily to put them into a more Ørbergised format, with margin notes, and with some ‘placeholder’ illustrations. These are generally stock images I’ve pulled to stick into the margins to give an idea of where I think illustrations should go. Chapters in this format are slowly being released to my handful of loyal patreon supporters.

Secondly, I’m doing some similar editing, marginalia, and proof-reading of chapters from about 10 onwards. Due to adjustments in chapter contents and storyline, some of the chapter-alignments are now out of date as well. As the text of these gets done, I’ll stick them into the repository, and I’ll release the draft Ørberg versions on patreon.

Thirdly, I’ve been running an “LGPSI+” class for several terms now, and we passed the previous point of written material some time ago (It was chapter 19). I have draft notes for new chapters from 17 up until 25, but they need to be written out from the draft material collaborated on in our classes and turned into full chapters. This is the third type of ‘work’ I’m doing. Those chapters will also see a text release on the repository and webpage, and a marginalia/image draft on patreon.

FAQ: When can you expect what? When it’s ready.

 

 

Mark Jeong’s Greek Reader: A Review

A Greek Reader: A companion to A Primer of Biblical Greek, by Mark Jeong. Eerdmans 2022

This review comes in two parts. Firstly, I’m going to give some general impressions and thoughts on the book as a whole. Following that, I have some specific notes on the Greek text throughout, combining things I found interesting, odd, or in a few cases that ought to be corrected.
Part 1: A Review
The spheres of language education in classics (here I specifically mean Greek and Latin), and biblical studies (primarily Koine Greek and Biblical Hebrew) have lamentably not overlapped for a good while. While communicative approaches received a resurgence in Latin, Greek has sadly lagged behind. On the other hand, within biblical languages, it was probably Hebrew that received earlier attention. In both cases, Greek has been playing a catch-up game. The teaching of “New Testament” Greek in particular, in seminary settings, has been particularly recalcitrant, which is why I consider this book something of a landmark. Yes, there are excellent things going on in communicative Koine (I should know!), but very few have made their way to book form.
The first thing that strikes me, after opening this book, is that Jeong has definitely engaged with not just modern language education, but the current currents around communicative methods in ancient languages. This is marked by the references to CI, comprehensibility and compelling, and citations of Krashen, and Robert Patrick, in the  Introduction. At the same time, this volume ties itself to Croy’s A Primer of Biblical Greek, a fairly traditional grammar-based curriculum. It allows those bound with a more traditional textbook the opportunity to supplement, expand, or otherwise tweak the confines of their pedagogy, with a stand-alone resource that anyone could adapt to their own program (or private study).
There are 32 Lessons, mapped to Croy, with stories of increasing length. The Greek text of the stories is laid out on the left-hand page, with vocabulary and idiom notes on the right-hand pages, though these are not overwhelming. It’s always hard to know exactly how much help to provide, and I think Jeong strikes a good balance of assuming prior knowledge, presuming a student is also working with Croy or at least something similar. The text is laid out with generous margins and good spacing, so a student has plenty of space for annotating. The last section of the book contains English translations of all the stories, so a student can always check their understanding, particularly useful for someone studying without an instructor.
The stories generally follow a storyline imaginatively constructed around Paul, Onesimus, and Philemon. Interweaved with this main storyline are some shorter pieces drawing on Old Testament material, or stand-alone vignettes. The text evidences good repetition, creative reuse of vocabulary and structures (especially early on), a good grasp of biblical usage, and is a pleasure to read.
If you’re a professor of NT Greek, I’d commend this book for consideration as a useful auxiliary tool to whatever else you are already doing. If you’re a student of NT Greek, I’d also highly recommend this reader as a great source of graded, interesting, comprehensible Greek in a NT idiom. Even if you were a student of Attic or Classical Greek, this would make a good reading resource, unless you’re a person put off by reading anything Christian at all, in which case you should leave this book on the shelf.
As I state in my commentary below, writing original Greek is a challenging task, and Mark Jeong has done a sensational job here. May we see many more resources of this kind appear in the future!
My thanks to Eerdmans for a free copy of this book. This did not affect my thoughts in any way so far as I know. 
Part 2: Commentary and Errata
In the below notes I give the lesson (sometimes with a letter indicating which story), then page number, then line number (it’s a shame that line numbers don’t continue over page breaks!)
1.p2 The very first reading contains αὐτός and αὐτή used as default third person pronouns in the nominative, a feature of some Koine, but not universally. In my view, it’s better to treat this as a less-common feature of NT Koine, where I think our instinct should still be to read nominative forms αὐτός as at least mildly emphatic (setting aside their other uses).
Also, and this is by no means a criticism of Jeong alone, but could we acknowledge that there is a real historical oddity about saying that Ἰάκωβος means “James”?
2.p6.34 Δαυὶδ θέλει λυέιν τὸ βιβλίον. While it’s common knowledge that λύω is taught early in NT Greek grammars, and glossed  with “loosen, destroy”, I do wonder whether the most natural understanding of λύειν with a book as an object is “destroy”.
By lesson 3 we are getting more of a story going. Yet, and anyone who’s written original composition in Greek will know this, it’s *really* hard to write “natural sounding” Greek, especially when it’s grammatically or vocabulary sheltered. And this is struggling early on. That said, it’s understandable, and it’s grammatical, and that’s really all we should be judging it on. The reader improves as the book goes on.
3D.p14.26 a strict γραμματεύς might complain that ἀκούειν should take an accusative object when it’s the sound heard rather than the person.
4A.p18.3-4 τὸ τέκνον ὁ υἱὸς τοῦ δούλου ἐστίν. I personally feel this is a place where I would have dropped the article from the predicate complement. I actually took a dive into predicate complements in the New Testament where both Subject and Predicate are definite nouns, and I would argue that a bit more nuance is required about when and where the article is used on the predicate in these situations. See also Smyth 1150-52
5AS.p22. In chapter 5 we begin to get discourse about δοῦλος καλός and δοῦλος πονηρός. One thing I have critically reflected upon having worked with Lingua Latina PSI for so long, is the way in which almost all of these intro textbooks, by privileging enslaver/enslaved nouns and good/bad early on, is that good enslaved people work hard and obey their enslavers, bad enslaved people are ‘lazy’ and ‘don’t want to work’. So, while this represents historically accurate (for some periods and places) depiction of how enslavers think enslaved people should be morally evaluated, do we as authors of pedagogical materials want to simply reiterate that presentation in classroom materials.
7A.p32.24 Can Paul really be called a βάρβαρος, except as a rhetorical move?
7A.p32.29: ὀχλοί does often appear as plural in the NT, though I wonder at introducing it as a plural.
7B.p34.5 ὁ Ἰησοῦς ὁ ἐν τῷ πλοίῳ – I find this a surprising use of an attributive phrase, because its content seems like it should be adverbial.
7B.p34.16 οὐκ ἔστι αὐτός … This is a good example of how even in the NT, the nominative αὐτός probably shouldn’t be treated as a default 3rd person pronoun, as we see in the source text John 6:42, οὗτος
8A.p36 introduces demonstratives, especially as adjectives. The difficulty I encounter here is that it feels like “input flooding” – every 2 out of 3 noun phrases has a demonstrative tacked on, and this feels unnatural.
8B.p38 Philemon is baptised in the sea in Colossae. But Colossae is located inland in Phrygia, and there is no sea nor lake near it.
9A.p40 I suppose this whole ‘sea’ problem is created by following Croy’s vocabulary, because here again the Ethiopian eunuch is being baptised in a ‘sea’.
9B.p24.14 I think the second δέ is odd, following on from the question.
One of the nice features of Jeong’s reader is the way it moves back and forth between adapting Scripture passages, including from the Old Testament, and then reusing those words, phrases, and structures in continuing the main storyline of Philemon (and Onesimos)
10Β.p48.17 μένει μετ’ αὐτόν reads a little oddly to me. I suspect ὄπισθεν would have done better here.
10B.p48.31  ποτε reads a little oddly here, since the sense of ‘on one previous occasion’ is not in view. πρότερον seems more natural to me.
Also I wonder what social situation Jeong imagines where the mere presence of a stranger elicits mob intervention.
12A.p52.20 τοῦτο τὸ τέκνον ἐστίν reads as an odd word ordering to me.
Also, this narrative itself is a little odd!
14Α.p60.32    εἰ in a protasis should rarely be followed by οὐ. I believe this occurs twice in the NT, in Mt 26·42, Jn 10:37. Explanations for εἰ + οὐ can be found, e.g. Symth 2696, 2698, but the construction is rare enough that it probably shouldn’t be modelled.
Generally I find that composed writing for Greek conditionals runs the danger of choosing a simpler conditional option (especially general/open conditionals) rather than what seems a more correct/appropriate conditional, simply because a learner has yet to meet more complex forms. This seems to be the case in Lesson 14 throughout.
14A.p62.15 has a nice play on Ἰησοῦς as Joshua/Jesus.
Though, having now just encountered it, it’s a shame that line numbers do not run over pages, but reset for each page.
14B.p62.26 I think ἀπό φυλακῆς would be better as ἐκ φυλακῆς
14B.p64.21 is a good example of the kind of situation that Koine might be inclined to retain the accusative of thing heard, e.g. φωνὰς ἀνθρώπων rather than φωνῶν ἀνθρώπων
14.p66 here we see Koine ἦς for Attic ἦσθα
15A.p68 Here and later on in the work we often get ἕτερος where my preference is for ἄλλος. Now, partly this is because I’ve shifted to a more Atticising idiom in my own Greek, and my sense of ἕτερος tends to either (a) the other of two, (b) another that is different in kind, whereas both these distinctions have somewhat (not always) collapsed in Koine.
I also want to observe here that Jeong’s reader pervasively uses infinitives of purpose. Which is a very common construction in the New Testament, but partly it seems to be in use because the subjunctive is delayed in Duff. This is another besetting problem in graded readers shaped by a grammatical curriculum – you distort your usage based on what grammar you’ve introduced, not on what might be appropriate and/or common. Not that purpose infinitives are rare, but their use precludes other structures.
15B.p70.25 – θεέ is found in LXX, NT and Christian texts as a vocative, but students might like to know that elsewhere there is no distinct vocative.
16.p74 the opening paragraph appears to be a reprint of the last paragraph on p73, not for an intentional repetition, just the same text.
18.p80 – I always suspected that I’d have some qualms about how a Philemon/Onesimus story might deal with slavery. Part of my question at this point is whether an enslaver (Philemon) would conceive of his actions against his enslaved persons as ‘sin’? E.g. Does Philemon think, at this point, that he has wronged his enslaved persons by enslaving them? Or simply that he has mistreated them?
18.p82.1 I really think θεός should have been ὁ θεός here.
19 (p84) involves a retelling of the disagreement/breakdown between Syntyche and Euodia, and I think this is marvellously done – imaginative, constructive, drawing on good materials, weaving it together in a comprehensible and compelling way.
20A.p86.3
it’s here that we first meet a periphrastic verbal construction. Again my Atticising tendencies reveal themselves – I am not a fan of it except in perfect middle/passive constructions. However, Jeong uses it sparingly and in ways that map to NT Usage.
20A.p86.14    a bit of asyndeton here.
20A.p86.16 and following. Here’s another place where I wonder about the imagined historical context of our story. Onesimos talks about his former life as a small boat owner, and how the ‘ruler of another land’ came and attacked their kingdom. Does Onesimos come from some small kingdom on the further shores of the Black Sea or something?
20A.p86.16    I’d delete the comma after ὦ
21.p92.3 contains a good example of trusting your text over your intuition. I had some qualms about πολλάκις with συνήχθη, particularly because the verb is aorist. But the construction is modelled of Jn 18.2 which has precisely this combination.
22A.p94.6 and 18 The text has ὁ μὲν τέκνον and then later ὁ δὲ τέκνον. I would characterise these as mistakes, and correct the article in both cases to τό.
22B.p96.17 Another example of εἰ οὐ for a conditional. See above comment on 14A.
23.p100 I think the narrative portrays Lydia a little harshly here!
24.p102.10 I would suggest that because the infinitive here is indirect speech, or a content clause after a verb of knowing, that the negation would better be οὐ εἶναι rather than μὴ εἶναι.
24.p102.17 here’s another periphrastic verbal construction, τὸ παιδίον διδάσκων ἦν, but since the subject is neuter, one should probably correct to διδάσκον. I suppose one could argue for a construction ad sensum.
27B.p114.30 Along the lines of slavery issues, I have reservations about Philemon referring to τὸν δοῦλόν μου τὸν ἀγαπητόν
27B.p116.7 The name of Philemon’s daughter is a nice touch!
28.p118.2 Shouldn’t this vocative be μῆτερ, unless we’re deliberately trying to show nominative for vocative? Also l31.
29.p123. The note on double negatives is overly simplistic, since some double negations do negate (when the second negative is a simple negative, and also both negatives belong to the same predicate).
30.p126.37 I think that ἑαυτούς wants a ἡμᾶς in front of it.
31.p132 Here again the problem of tying yourself to a grammar-based curriculum appears, with a flood of counterfactual conditionals. This kind of material is fine input-flood, but when that occurs late in a text, there is not going to be the opportunity for sustained and repeated encounters. (This same flaw afflicts counterfactuals in Ørberg’s Lingua Latina)
32.p134 I have noticed too, what seems to me an overly common use of of ἕως + genitive for movement to a place. A lot of other structures could be used for spatial-movement.
32.p134.26 : ἕως τοῦ Ῥώμης should be corrected to ἕως τῆς Ῥώμης

Via Latina: A review

Via Latina: De Lingua et Vita Romanorum, by Maria Luisa Aguilar & Jorge Tarrega

This is a new, and much anticipated volume, put out by Cultura Clásica, a Spanish outfit responsible for a good deal of quality Latin and Greek materials, but about whom I confess to know very little.

The preface (written in Latin, like the rest of this entire volume), speaks of their plan, commencing seven years ago, to prepare a new volume for beginner students in Latin. They have three main concerns in mind: (1) That the method should centrally concern itself with the use of the language. That said, Latin is both the object and the means of study. (2) The contents should concern itself with the doings of the Romans, from which cause the bulk of the book follows an outline of Roman history from Larentia to the Gracchi. (3) A vast variety of exercises, which I can attest they have indeed supplied, which will engage learners in the language, with meaning.

The overall structure of the book is a division into 12 chapters, each with three readings. At the end of each chapter, there is a short grammatical explanation section, also done in Latin, and in every second chapter, a ‘culture/history’ essay, also delivered in Latin. By now you have fully realised that the whole book is in Latin, so I will stop saying so.

A reading is about 35 lines (7-ish words to a line, so 245 words or so per reading, 735 words per chapter). There’s margin notes, which give Ørberg style helps, often synonyms, explanations, derivatives, etc.. Sometimes these are to words that don’t appear to have been introduced yet, but which a student might guess/intuit based on cognates. The marginalia are not comprehensive, nor designed to be as they explain in the preface – an instructor is to fill in the gaps.

Illustrations also adorn the margins, as well as larger images which adorn the top third of many pages. These are indeed illustrative – showing the action of the story as it unfolds. That story is a history of Rome, familiar to any reader of Livy, from earliest times onwards.

The Latin reads well. It’s not overly complicated, nor does it feel un-Latinate. There are a few points which are, well, less straightforward. cap 5, l2-3 in oppidō Tarquiniā nātus is quite confusing if you don’t know that Tarquinia is the name of a town, and it is not introduced or noted in the margin. So your putative first reader is confronted with a feminine ablative, clearly related to the name Tarquinius, but with not enough context to figure out what’s going on.

Errors appear few and far between, which is always, always pleasing in a textbook (looking at you, revised editions of Athenaze that introduced more errors than previous editions!). This isn’t one of those reviews that gives you a list though, but there is a spelling error on p25, in margine quarere for quaerere.

A few points of criticism:

Firstly, there is the subject matter, which will please some and deter others. Certainly some teachers feel that a grounding in the Rebus Gestis Romanorum is a sine qua non of foundational Latin learning. My concern is not with that debate, though I long to see more resources that recognise and willingly decentre “Romans” as prototypical Latin speakers. Rather, there are several clear episodes in this history that are uncomfortable reading at any stage. Having to deal with the Rape of the Sabines (Abduction and Sexual Servitude), and the Rape of Lucretia (Sexual Assault), as key elements of the main narrative, is going to make this difficult to implement in some schools or with younger readers. There is also a degree of pro-Roman and pro-Imperialism cheerleading in the text, which derives in part from leaning so heavily on Livy as its source for a narrative through-line.

Inevitably at this point some of you who still read this blog say, “Yes, but we can’t just mollycoddle everyone and live in a fantasy world where these things didn’t happen, or hide them from students.” True, but how we speak about the abduction of women in order to force them into arranged marriages for child-rearing, and when, and to whom, are all questions to be asked and answered by educators. I would not treat that episode the same with a 12 year old, a 20 year old, and a 50 year old learner of Latin. For those thinking of using this text in a school classroom, this will be a real consideration.

Although much is made of starting with Larentia, who features prominently in chapter 1, women throughout the book are confined to their usual places in a Livian history, and it would be hard to maintain that this text does much to reverse the marginalisation (and sexualisation) of women in Roman history, Latin pedagogy, or classics more broadly.

Similarly, the illustrations will cause some to pause. Aesthetic tastes vary (and the style here will not be to everyone’s enjoyment), and there is nothing explicit, but there are certainly things that are going to be on the edge for some readers (or parents). This includes an almost entirely naked Lucretia being assailed by Tarquinius (p122), a small image of a naked man, front-on, on p90 (illustrating the word corpus), several scenes of the aftermath of battles (which most people will not find too gory, if only because people tend to be more upset at sex than violence), and blood seeping out of murdered Tarquinius Priscus (p84).

These two factors, I’m sad to say, are probably enough to stop its widespread use in schools.

I will say, in praise of the illustrations, that there is a considerable effort here to portray a range of skin tones, and so we are spared the whitening of Roman ethno-identity. This is a welcome change from other textbooks. 

 However, I want to turn now to the question that is inevitable : comparison to Ørberg.

Ørberg’s Lingua Latina per se Illustrata is (mea quidem sententia) not simply the best textbook that exists for Latin, but the best textbook by far. It is not the best textbook imaginable though. Now, Via Latina doesn’t claim to replace LLPSI, or to be doing what Ørberg did, or anything like that. However, in virtue of being a Latine tantum textbook, written in what people now think of as an Ørberg-style (illustrations, marginalia latine, etc), and with some specific Latin-use orientation, it is inevitable that the comparison will be made. Could this replace Ørberg?

I don’t think so. And before I turn to why, that’s neither here nor there – this book doesn’t have to replace Ørberg, doesn’t claim to, and you don’t have to think of it as an Ørberg alternative. The reasons I think so are, I believe, worth considering.

Firstly, there is not enough volume of continuous narrative Latin here. 735 per chapter-unit, over 12 chapters, is approximately 8820. I can tell you that Familia Romana, with 35 chapters, has a chapter length of 680 words in cap 1, up to 1479 in cap 34. That is simply far, far more words to encounter over the course of a text. Secondly, the rate of new information in LLPSI is slower, both structurally and vocabulary. You can see this in VL’s capitulum 1: it echoes LLPSI’s capitulum 1, but with far less repetition, and the introduction of pronouns (is, ea, id). The combination of less repetition, more new information, moves the learner at a more rapid pace with less reinforcement. Thirdly, the more you read Ørberg, the more you become aware of just how much he crafted this over a lifetime to make both macro and micro features “per se illustratae” – the many points at which things are understandable within the text, without recourse to external help. VL does not succeed very well at this, and I am not sure they were trying to (in which case they shouldn’t be faulted for it, but the comparison must be made). VL is not an Ørberg-slayer, and I am unconvinced we will see one for quite a long time. Yet, maybe we don’t need an Ørberg-slayer, maybe we just need more good Latin materials for students – and that is what VL is.

There is one thing that VL does better than Ørberg though, and it should be absolutely praised for this: the exercises. Ørberg has essentially 3 unvarying exercises: cloze endings, cloze words, and simple comprehension questions. VL has a considerable variety of exercises, aimed at facilitating comprehension, meaning-based connections, and familiarity with forms. I could see myself adapting these exercise types for other texts, and some of them would make excellent assessment-type questions as well.

In turning to VL’s positives, this is a very welcome addition to the world of Latin reading material for learners. I’d have no problems recommending this as a text worth adding to one’s collection, and using for various purposes, including as a supplement within a program built around other things. It’s well written, quality Latin, aimed at learners, and introduces a (version of) history of Rome up to the Grachii. The illustrations, with the above caveats, are well done and are more beneficial than not (e.g. plenty of other books have illustrations that either contribute nothing, or in fact detract).

Via Latina, then, is a new textbook worth your attention, even if you don’t end up using it to teach with. It has some significant positives, but some significant flaws as well. What I do hope is that many teachers will take a look at this book, make some use of it in their classrooms, but also consider how we all can create more and better resources in the future.

 

Why summative assessment is so problematic

(I confess, I wrote this in more of a twitter-thread style of composition, so it reads a bit scattered)
I take it that summation assessment is an attempt to assess to what extent a learner has met the overall final learning goals of a unit of instruction. I’m going to assume that we’re talking about something like a 12-14wk semester block, which is part of why it’s a problem. Let’s imagine we’re talking about a Latin 101 class for fun.
Summative Assessment is certainly possible. That is, we can design and deliver an assessment that accurately gauges whether a leaner can do the things we expect them to do. The question is, what is this information useful for? Formative assessment is clear in its goal, it ought to feed back directly into the learning/teaching process to adjust instruction to match learner’s competencies.
So let’s consider possible outcomes of summative assessment:
 1. Can this learner move on to the next module?
In a way this is a kind of “block” formative assessment. And that’s why it’s bad. Because if you judge that a leaner isn’t ready, e.g. for Latin 102, and your instructional blocks are always this large, you don’t have much choice but to send them back to do Latin  101 again. That’s disheartening and discouraging.
And, if your Latin 101 is exactly the same material, it’s also going to be boring. There’s a way to solve that – if your Latin 101 covers the same competencies but its content continually varies, then that’s solvable.
Ideally, you wouldn’t have to gatekeep learning in blocks this large. You’d find out a student can’t do x y z at the level you want, and you’d scale and individuate their instruction over a smaller block to accommodate this. On an individual level this is possible, but it’s more and more difficult on a group level.
 1. Summative assessment is used to make generalised conclusions about a student’s academic ability.
I’m kind of dubious about this, because (a) there are so many individuating factors for any given module, and (b) it’s not at all convincingly clear to me that marks on a language module accurately reflect broader academic skills anyway.
This is even worse if assessment is meant to encompass “student effort”.
 1. A terminal assessment of competency.
I actually think this is a legitimate outcome of summative assessment. That is, where a student is finishing a course of study  or else needs some kind of benchmarking for external purposes, you can do a summative assessment against can do competencies, and deliver a report that says “so and so can do X, y z with the language, to this level”. This would be ideally a kind of proficiency testing against clear standards like ACTFL or CEFR.
 1. Going nowhere
I want to suggest, though, that most end of unit assessment actually goes nowhere. Sure, it’s an assessment that gauges learner competencies against module outcomes, and presuming they pass minimally (45 or 50% or whatever your jurisdiction uses), they continue on. Nobody does any kind of pedagogical action on this information, except *maybe* the student, but let’s be honest – very very few students will look at corrections on a final exam (if they even get them), and then develop a useful action plan to address any missing gaps.
So that information, if it goes anywhere, just gets fed into the bureaucratic machinery of the institution to make mostly meaningless conclusions about teacher efficacy, program efficacy, or student populations. Most of which, I would submit, are undetermined by their available data.
In sum, Summative assessment is difficult to do well because it’s difficult to find its proper goal.

Catullus 1-9, translations

In my spare time I have been pottering away at some Catullus translations. You can find recordings of these on my soundcloud as well.

Warning: Catullus is fairly liberal in his use of expletives, so if profanity offends you, read no further. He’s also not a very nice person.

1

Who wants their name in big print, on the
cover of my shiny new book, hot off the press?
You! Cornelius, because you were always on
my case about how this was a waste of time,
when you were single-handedly producing the
world’s longest and most boring “academic”
history, so-fucking-tedious!

So take this little book, whatever it’s worth
and, Goddess of Viral Memes,
may it survive to a second printing

2

Sparrow. my little babe’s delight,
who she toys with, keeps in her lap,
teases with a fingertip
soliciting sharp bites
beaming with lust for me,
it pleases her to make some joke or other
(it settles down the aching,
as then fire subsides)
How I wish I could toy with her as she with it
and take a load off her mind!
… as pleasing to me as the golden apple
was to the fast girl,
which unzipped her long-fastened pants

 

3

Read it and weep – all you bitches and hoes,
and any man who has a heart,
dead. my baby’s sparrow is dead,
bird of my bird
who she loved more than her eyeballs;
it was as sweet as honey, and knew her
as well as any girl her mother
never left her lap, jumping
here there and everywhere
sole songbird sang for no other

 

now it walks the night road
and no one comes back that way
A curse on you, vile darkness
you gulp every good thing down
it’s you that stole my sweet sparrow
badly done, and bad way to go;
but it’s your fault, shadow’d sparrow
that my girl’s eyes bleed a swollen red

 

4

See that little slip, my friends?
She sounds off that she’s the fastest of the fleet,
that no ship on the sea can catch her,
not by scull not by sail
swift skimming the silver sea’s surface.
she calls to witness:
The Hadriatic’s all-huff no-puff shore,
the Cyclades, tricky to thread,
righteous Rhodes, hectic Marmara,
the bruising Black Sea, where once a tressed tree, and thereafter a boat.
– none will deny.

Up there on Gideros’ back, whispering wind
from luscious locks. Amasra and Gideros,
sea-shored and boxwood-bearing,
she says, ere and ever, she is known to you
best; that right from the start she stood
straight up on your peak, dipped dripping oars
in your sea, lord laden crossed countless
unrestrained straits, whether the wind
beckoned from port, starboard, or the Sky
Father slapped the ship square from behind:
she didn’t beg not once to seashore saints,
in all her journey from that so far sea to this
limpid lake.

but this was all long ago. she’s laid up now,
grown and growing old, dedicated
to the Dioscuri

 

5

Let’s live and love, my Lesbia;
I don’t give a rat’s ass about what
pensioners think.
suns can rise and suns can set
but, for us? yolo.
a moment in the limelight
and an endless darkness

kiss me. kiss me again.
kiss me again and again.
a hundred, a thousand times
a thousand.

and when we have kissed
a gazillion times, we’ll encrypt that number
no jealous hacker will know the code
and ransomware our love.

 

6

Flavi, bro, Flavi bro. you’d tell Catullus
all about your latest sidepiece, you couldn’t
keep your mouth shut, unless she’s ugly as
sin. but truly, i don’t know what little hottie
you’re hot for – you’re ashamed to say.
it’s a crying shame that your bed can’t talk,
because it shouts loudly enough, with its
essential oils and hints of perfume, you don’t
sleep alone. pillows askew, the faintest
impression of a rounder hip, not to mention
that bed creaks, groans, rattles and shakes.
nothing in the world could keep quiet your
dalliances. and why? you wouldn’t be
showing flanks flushed with fucking,
unless you were up to such tricks.
so just tell us, whether she’s hot or not.
And I will lay down a witty rhyme
to immortalise your loves, like mine.

7

hey Lesbia, you wanna know how many
kisses are enough for me? more than enough?
might as well count Libya’s sands
where once the spice flowed freely
between sweltering Jupiter’s oracle
and old Battus’ sacred tomb;
as countless as stars on a silent night,
that watch people’s furtive fondlings;
for your frenzied Catullus, to kiss you
that much will be enough and more,
so that curious cats will fail in the count
and envious eyes will zip their lips.

8

Catullus, you sad bro? Don’t be a fool –
can’t you see what’s gone is gone?
Bright days used to shine on you
when you’d go wherever she stringed you –
I’ll never love another lover like her –
There and then, fun times were had aplenty
you were keen and the girl wasn’t coy.
Bright days shined on you true.
Now she’s not so keen; you too, don’t be weak,
don’t chase, let her go, don’t wallow
but swallow your pride and take it on the chin.
cya, girl! Now Catullus is a hard man,
isn’t looking for you, isn’t asking for you
it’s you who’ll suffer, no one knocking down your door.
g-t-f-o you cheater: what life you got now?
who come running? who think you sexy?
who you gunna love? whose you gunna be?
who you gunna kiss? whose little lips you gunna bite so soft, so tender.
stay strong, Catullus my bro, stay strong.

9

Veranius – bestest of besties
worth more than a million other brothers from another mother
have you come home to your digs
to your brothers, to your old ma?
You have come! o sweet news!
to see you safe and sound
to hear you tell your travel tales
Spain’s people and places, sights and sounds,
as you always do, and I’ll lean over your neck
sweet savour kisses on eyes and mouth.
oh, of all men most happy on earth
who, who is happier than me?